ศุขะสวรรค์

Chand by hHom
" จันทร์ "
7 กลิ่นหอมพุทธบูชา สำหรับวันเกิดท่าน หรือเลือกจุดบูชาได้ตามวัน จันทร์-อาทิตย์
จันทบุหงา   อังคมนต์ตรา  พุทธเทวา  พฤหสุมาลี  ศุขะสวรรค์  เสาร์สวัสดิ์ศรี  อาทิตตะสักขะ
- ช่วยทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายความกังวล
- ช่วยเสริมสร้างสมาธิ
- ช่วยในการฝึกกำหนดจิตให้ตั้งสติให้อยู่ในที่มั่น
฿159
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 152,293