สเปรย์ฉีดหมอน กลิ่น Nightly Lullaby

คุณประโยชน์:  กลิ่นอโรมาจากน้ำมันหอมระเหย จะช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย จิตใจสงบ และ นอนหลับได้อย่างมีความสุข 

วิธีใช้: เขย่าขวดเสปร์ยก่อนใช้ ถือขวดสเปร์ยให้มีระยะห่างจากหมอนประมาณ 1 ฟุต (30 ซม) แล้วจึงกดฉีดสเปร์ยให้ละอองสเปร์ย กระจายทั่วหมอน ก่อนนอน ควรรอให้หมอนแห้งสนิท ซักพักแล้วจึงค่อยหนุนหมอน


฿350
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 154,461